BijzonderGoed 

Praktijk voor Kind & Jeugd  

Vergoedingen


Sinds januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen overgeheveld naar de gemeentes. Gemeentes zijn contracten aangegaan met een groot aantal instellingen en vrijgevestigden. Praktijk BijzonderGoed heeft (nog) geen contracten met de gemeente, derhalve is er op dit moment nog geen vergoeding vanuit de gemeente voor onderzoek en behandeling.

 

Dyslexiezorg

Uw kind heeft vermoedelijk wel dyslexie, maar voldoet niet aan de criteria van 'Ernstige Enkelvoudige Dyslexie', of: uw kind heeft geen dyslexie maar wél grote moeite met lezen en spellen? In beide gevallen vergoedt de gemeente geen dyslexiebehandeling. U kunt bij Praktijk BijzonderGoed advies inwinnen over het te volgen traject. Voor kinderen met dyslexie of lees- en spellingmogelijkheden biedt Praktijk BijzonderGoed begeleiding. Ook is het mogelijk om onderzoek te laten doen naar dyslexie, wanneer u niet in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek vanuit de gemeente.