BijzonderGoed 

Praktijk voor Kind & Jeugd  

Begeleiding

Leerlingbegeleiding richt zich op kinderen die behoefte hebben aan persoonlijke ondersteuning die afgestemd is op individuele onderwijsbehoeften. Kinderen die nieuwe (cognitieve) vaardigheden op school niet voldoende eigen maken lopen snel een achterstand op. In het onderwijsaanbod op school is er niet altijd tijd en ruimte om individueel of in kleine groepjes met de leerling aan de slag te gaan. Daarom kunt u er voor kiezen om extra individuele begeleiding voor uw kind te regelen. 

Alle leerlingbegeleiding worden in samenwerking met ouders en eventueel school gegeven en zijn op maat, praktisch en gericht op verbetering. Voordat hiermee wordt begonnen, zal er eerst worden onderzocht waarop uw kind precies uitvalt, dus wat uw kind wel en wat uw kind niet beheerst. Op basis daarvan zal een plan van aanpak worden op opgesteld.


Hierbij kan het gaan om de volgende gebieden:

  • Lezen
  • Spelling
  • Dyslexie
  • Rekenen
  • Dyscalculie

De leerlingbegeleiding duurt  45 minuten en vindt wekelijks op een vast tijdstip plaats. In overleg met school kan de begeleiding ook geboden worden op school.  In de begeleiding wordt huiswerk meegegeven waar de leerling samen met ouders aan werkt tussen de begeleidingen door. 


Op dit moment is er geen ruimte in mijn agenda om nieuwe begeleidingen te starten.