BijzonderGoed 

Praktijk voor Kind & Jeugd  

Onderzoek naar leermogelijkheden en leerproblemen


Bij Praktijk BijzonderGoed kunt u terecht voor een psychologisch onderzoek om inzicht te krijgen in de vaardigheden, de mogelijkheden en moeilijkheden die uw kind heeft op het gebied van leren, gedrag en sociaal emotioneel welbevinden. Dit onderzoek bestaat meestal uit een aantal onderdelen waaronder intelligentie onderzoek, didactisch onderzoek en/of sociaal emotioneel onderzoek en geeft inzicht in waar de moeilijkheden liggen en hoe deze het beste aangepakt kunnen worden.


Voorbeelden van vragen die door een psychologisch onderzoek bij Praktijk BijzonderGoed beantwoord kunnen worden: 

·        Wat is de oorzaak van de leerproblemen op school?

·        Is er sprake van een motivatieprobleem of iets anders?

·        Wat zijn de intellectuele mogelijkheden?

·        Is er sprake van hoogbegaafdheid?

·        Is er sprake van faalangst?

·        Hoe ervaart het kind/de jongere de school?

·        Hoe beleeft het kind/de jongere zichzelf?

·        Hoe zit het karakter, de persoonlijkheid van het kind/de jongere in elkaar?

·        Is er sprake van dyslexie?

·        Is er sprake van concentratie of geheugen problemen?

·        Is er sprake van dyscalculie?.